Wednesday, November 09, 2005

مادر ودخترگدا

سلام
مادر و دختر گدا
سر ظهر بود و خسته و كوفته داشتم از مغازه به خونه برميگشتم.بد جوري تو كف بودم. خيلي وقت بود كه سكس نداشتم و هردختري كه از كنارم رد ميشد را بد جوري نگاه ميكردم.خونه چندروزي بود كه خالي بود و به اين زوديها هم نميومدند. تو فكربودم كه چطوري يك نفر و پيدا كنم كه بكنم كه ناگهان صدايي از پشت سرم اومد:-آقا ببخشيد.رومو برگردوندم. يك دختر بچه 14 ساله بود كه شديدا خودشو تو چادر پوشونده بود. معلوم بود گداست. البته سر و وضعش از خيلي از گداهايي كه ديده بودم بهتر بود. دخترك به چشمهام زل زد و گفت: آقا ببخشيد. ما چند روزه هيچي نخورديم. مامانم ميگه يك كم پول ندارين كه باهاش يك چيزي بخوريم.تازه متوجه مادرش شدم. 39 تا 41 ساله بود. اونم شديدا حجابش رارعايت كرده بود. معلوم بود از اون پايين شهريان. البته مادره كمي به خودش رسيده بود. با ديدن او فكر شيطاني معروف پسرها از ذهنم گذشت.جواب دادم: به مامانت بگو بياد كارش دارم. مادرش فقط چند قدم با من فاصله داشت و به ما نگاه ميكرد. دخترك، مادرش رابه طرف من آورد و خودش كمي آنطرفتر رفت. آنقدر شهوت به من فشار آورده بود كه نميدونستم دارم چكار ميكنم. اگر به مادرش پيشنهاد سكس ميدادم معلوم نبود چه اتفاقي ميفتاد. ولي مگه كير صاحب مرده من چيزي حاليش ميشد. نگاهي به مادره كردم و گفتم: ببين من خيلي ركم. براي خودت 5 تومن. براي دخترت 10 تومن. خونه ام 2 ميدون بالاتره. مياي يا نه؟مادره بدجوري به من نگاه كرد. بدجوري! اما در آخر حرفي زد كه خيلي تعجب كرد:- پولو پيش ميگيرم ها!و من از خدا خواسته گفتم: اشكالي نداره.بهشون گفتم: كمي پشت سرم راه بيفتند و دنبالم بيان. دفعه اولم بود كه بدون ماشين كسي را داخل خانه ميبردم و براي همين ميترسيدم. وقتي به خونه رسيدم و اونها هم اومدند داخل. به پشت سرم نگاهي كردم نكنه كسي باشه. اما خوشبختانه چون سر ظهر بود هيچكس اونجا پيداش نميشد. بلافاصله 15 تومن شمردم و گذاشتم رو ميز. مادره نگاهي به پولها كرد و تندي چادرش درآورد. زيرش يك لباس و دامن پوشيده بود. فقر از لباس هر دوشون زار ميزد.يك لحظه دلم به حالشون سوخت. اما بعد به خودم گفتم: خوب خودشون خواستند.از طرفي بقدري شهوتي بودم كه حاليم نميشد چقدر ميتونم پست باشم كه از موقعيت اونها دارم سواستفاده ميكنم.دختره در گوش مادره طوريكه ميخواست من نشنوم گفت: مامان ميشه بگي با من كاري ناشته باشه.من شنيدم ولي به روم نياوردم.مادرش به من گفت: ببين به من 3 تومن بده اما به دخترم كار نداشته باش. جواب دادم:طي كرديم. اول بهت گفتم. اما چون آدم عوضي نيستم با تو بيشتر ور ميرم.ديگه چييزي نگفتند. بهشون گفتم لخت بشند. مادره تندي لخت شد اما دخترش كمي طول داد و شورتشو هم در نياورد.بدن دختره واقعا رويايي بود.بااينكه بچه بود حسابي بدنش رسيده بود. البته مشخص بود حرفه اي نيست. چون با كمي اخم و تخم رفتار ميكرد.مادره كيرمو تو دستهاش گرفت و شروع كرد به خوردن. ترسيدم نكنه كثيف باشه.بهش گفتم: همين الآن بگو مريض كه نيستيد؟- نه، تميزيم بابا.ديگه چيزي نگفتم. به خودم لعنت فرستادم كه اول حموم نبردمشون.حتي يك لحظه خواستم ببرمشون حموم. اما بقدري شهوتي بودم كه دلم ميخواست همونجا بكنم.به دختره گفتم: بيا جلو تو هم بخور. دختره اومد و با مادرش شروع كردند به خوردن. البته وقتي دختره ميخورد چون ياد نداشت دندونهاش حسابي كيرمو اذيت ميكرد. اما چيزي نگفتم.بعداز حدود 5 دقيقه بلند شدم و به هردوشون گفتم به صورت چهار دست و پا سرشونو بذارند روي مبل. حالا 2 تا كون جلوي روم بود. يك كون چاق و يك كون لاغر.كيرمو اول كردم تو كون مادره و شروع كردم به عقب جلو كردن.دخترك بلند شد و با دستهاش كون مادرش رابيشتر باز كرد.كمي كيرم خشك شده بود. براي همين دوباره درش آوردم و كردم تو دهن دختره و بعد از كمي ساك كه برام زد، گذاشتم تو كون مامانش. دختره را دوباره برگردوندم و با دستهام كونشو شروع به انگشت كردن كردم.به خودم گفتم:بذار اينم بكنم. براي همين كيرمو در آوردم و ميخواستم بذارم تو كسش. كه مادرش گفت: دخترم پرده داره. بكن تو كونش.گفتم:اي بابا. تو كه نگفتي پرده داره. من بخاطر كون خالي 10 تومن پول نميدم.مادره گفت:اگر ميخواي پرده شو برداري بايد 50 تومن بدي.زيرلب فحشي دادم و گذاشتم به كونش.بعد از مدتي شروع كرد به گريه.مادرش زير گوشش ميگفت: الآن تموم ميشه و سينه هاش رو ميمالوند.ديگه داشت آبم ميومد. به مادره گفتم: بايد هر دوتون آبم رو بخوريد.و مادره سرشو به معني باشه تكون داد. در آخرين لحظه سريع كيرمو در آوردم و هر دو دهنشون را باز كردند.آبم با فشار تو دهن هر دوشون ريخت.البته عمدا آبم را بيشتر تو دهن دختره ريختم. وقتي كاملا آبم اومد، مادره كيرمو كرد تو دهنش و ليس زد و بعد از چند لحظه در آورد.بلند شدند و لباساشون را پوشيدند.موقع رفتن به جاي 15 تومن، 25 تومن بهشون دادم.مادره گفت:10 تومن زياددادي؟گفتم: آره ميدونم چي ميكشي! فكركن از اول 25 تومن طي كرديم.مادره خنديد و هيچي نگفت. دختر را بوسيدم و يك انگول كردم. و بعد درو باز كردم و از هر دوشون خداحافظي كردم

16 Comments:

At 5:33 AM, Anonymous Anonymous said...

Khili lajani, be to ham migan mard.
ba adam bigonah on ham be khater pol in kararo kardan vaghean sharm dare, az vaghti dastaneto khondam halam az harchi sexe be ham mikhore.
khili kasifi.
to mard nisti age jorat dashti ba adame mamoli in karo bekoni mardi.
enshaalah madaretam in tori gayede beshe, chon halam be dokhtare khili sokht on ke gofte bod behesh kari nadashte bashi kasif

 
At 4:42 AM, Anonymous Anonymous said...

ashghale avazie antare goooh.kesafaat. 1 jooft gheirat too oon voojoode kasifet peida nemishe? khak too oon saret konan.
booroo khahar madaro ,familatoonoo bega.chikar be geda dary? hala madare jahannam,2 khtar bache haroo chi kar dahty? oon ke goft ziad aziatesh nakoon.too ham gir dady be oon.akhe avazii.
heife foosh bashe ke be too migan koon kesh e goh.

 
At 4:35 AM, Blogger farzad said...

سلام من پزشک هستم 32 ساله از مشهد. اگه خانومی دوست داره به شیوه کاملا علمی و توپ یه سکس با من داشته باشه که حسابی حالشو ببره در خدمتم drahmadavaz@yahoo.com

 
At 2:59 AM, Blogger secret said...

داستان قشنگی بود
سکس سکسه ...مخصوصا که به دلیل فقر سکس برای اونها راه زنده موندنه. کسانس که شکایت می کنند آیا حاضرند 25 تومن به فقیر بدن؟
اگر نمی تونند این 25 تومن رو بهش برسئوندد، صلاحیت ایراد گرفتن ندارند..
راه حل عملی برای زنده موندن این افراد ارائه بدین
البته من توصیه میکنم تستها رو بده.

 
At 2:25 PM, Anonymous Anonymous said...

haromzade ke migan toe!!!!!!!!boro on nane avazito ke toro pas endakhte bokon bi sharafe pedar sag!akhe madar ghahve toye kesafat mardi jone on nane koskeshet?on donya khoda ye dahani azt saf kone ke gaedan az yadet bere bi sharaf

 
At 2:41 PM, Anonymous Anonymous said...

kash miymadi kose mano intormikardi.....joooon ....
taze koon hal nemide faghat kooos!unam koose dagho tange man....mikham bet bedam...az mardaye hashari khosham miyad...shomare bede ta z bezanam kosamo begay:D:D:D

 
At 6:49 PM, Anonymous Anonymous said...

baba jedi nagirid bichararo fohsh nadid ghese neveshte vaghei nist

 
At 4:37 AM, Anonymous Shima said...

khak bar un saret..koskeshe madar jende! in hame jende rikhte tu khiabun.tu netam k pore.hatman bayad az un badbakhta kar mkeshidi? bahat movafegham anonymous! vaghean injuria mard nstan!

 
At 2:04 PM, Anonymous Anonymous said...

fk konam to az oun bad bakhta va kafe kosi ke hich khari beshoon pa nemide bad bakhte oghdeyie kiriiiiiiii 2khtarero boos kardi bad angolish dadi?chizi be name azab vojdan too vojoodet hast?aslan halet beham nakhord ba geda???az khodet motenafernashodi?to az gedaha ham geda tari ouna pool gedayi mikonan to soorakh lajane kos kesh kir to ko3 nanat.oghdeiii.

 
At 8:10 AM, Anonymous nader joooon said...

man ghasam mikhoram k hameye harfat khialiye...to farghe koso kuno nemiduni hanuz........

 
At 12:03 AM, Blogger Musio Musio said...

کیر تو کیسه حمومه ننت بره حموم بماله تنش کیری شه

 
At 6:19 AM, Anonymous Anonymous said...

madar jendeh balad nisti nanvis kiram tu kose khaharet

 
At 10:46 AM, Anonymous Anonymous said...

kiram tu kune madaret

 
At 11:31 AM, Anonymous Anonymous said...

kire khar tu kose madaret madar ghahveye jakesh

 
At 7:11 AM, Anonymous Anonymous said...

jadeto be ga dadam

 
At 3:48 AM, Anonymous hashari said...

بهترین سایت وب زنده سکسی دنیا
از سراسر جهان
www.chaturbate.com

عضو شوید و لذت ببرید
(نیاز به فیلتر شکن دارد)

 

Post a Comment

<< Home